Hotararile autoritatii deliberative 2021

Scan HCL nr.41-Raport evaluare PC 327

Scan HCL nr. 42-Modificare Organigrama

Scan HCL nr. 43-Prelungire scrisoare de garantie bancara

Scan HCL nr.44-Schimbare destinatie Dispensar uman Rauseni

Scan HCL nr. 45-Acordare 20000 lei Biserica Rediu