Hotarari Consiliu Local

HOTARARI ADOPTATE IN ANUL 2020     

ScanareHCL 2-Aprobe cont de executie bugetar  2019
Scan HCL 3- Aprobare Plan lucrari de interes local

Scan HCL 4-Aprobare Strategie achizitii publice 2020

Scan HCL 5-Evaluare performante profesionale secretar 

Scan HCL 6- Inregistrare comuna Rauseni in sistem on-line imp

Scan HCL 7-Aprobare taxa de salubrizare

Scan HCL 8- Aprobare norme de venit agricol

Scan H.C.L. 9-Alegere presedinte de sedinta

Scan HCL 10-PLAN DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

Scan HCL 10-PLAN ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI -II

Scan HCL 11-UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR

Scan HCL 12-BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Scan HCL 13-MANDAT ECOPROCES

Scan HCL 14-DELEGARE GESTIUNE APA SI CANAL

Scan HCL 15-Aprobare indexare impozite si taxe locale

Scan HCL 16-AMENAJARE PARC

Scan HCL 17-REABILITARE DISPENSAR

Scan HCL 18-COMPLETARE SI TINERE LA ZI REG AGRICOL

Scan HCL 19-RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

Scan HCL 20-REABILITARE SALI CLASA SCOALA RAUSENI

 

 

 HOTARARI  ADOPTATE IN ANUL 2019

Scan HCL 1-PLAN LUCRARI DE INTERES LOCAL

Scan HCL2-MANDAT AQUA

Scan HCL 3-CONT EXECUTIE BUGETARA 2018

Scan HCL4-ACORDARE MANDAT ECOPROCES

Scan HCL 5-PLAN DE RISCURI

Scan HCL 6-COTIZATIE ECOPROCES

Scan HCL 7-REABILITARE SCOALA REDIU

Scan HCL 8-EVALUARE PERFORMANTE PROFESIONALE

Scan HCL 9-SALARII PERSONAL PRIMARIA RAUSENI

Scan HCL 10-RETEA SCOLARA

Scan C HCL 11-PRESEDINTE DE SEDINTA

 

 

Scan HCL 12-SUME INCASATE ILUMINAT PUBLIC

Scan HCL 13-DOTARE DISPENSAR UMAN

Scan HCL 14-SALUBRIZARE CURSURI DE APA

Scan HCL 15-INCHIRIERE PASUNE COMUNALA

Scan HCL 16-PRELUNGIRE PUG

Scan HCL 17-TAXE NOI

Scan HCL 18-INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE

Scan HCL 19-REABILITARE GRADINITA RAUSENI

Scan HCL 20-COTIZATIE ASOCIATIA COMUNELOR

Scan HCL 21-MODIFICARE INVENTAR DOMENIUL PRIVAT

Scan HCL 22-REABILITARE SCOALA GENERALA DOINA

Scan HCL 23-STRATEGIE ACHIZITII PUBLICE 2019

Scan HCL 24-BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

Scan HCL 25-UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR

Scan HCL 26-REABILITARE CLADIRE REMIZA PSI

Scan HCL 27-AMENAJARE GRUP SANITAR SCOALA RAUSENI

Scan HCL 28-INDEXARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Scan HCL 29-ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Scan HCL 30-RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Scan HCL 31-APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

Scan HCL 32-INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

Scan HCL 33- IMPLEMENTARE SERVICII COMUNITARE

Scan HCL 34-MAJORARE DEVIZ REABILITARE CAMIN CULTURAL RAUSENI

Scan HCL 35-APROBARE COD DE ETICA

Scan HCL 36-Schimbare destinatie Gradinita Doina

Scan HCL 37-Infiintare sistem canalizare si statie epurare

Scan HCL 38-MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STATA DE FUNCTII

Scan HCL 39-CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Scan HCL -40-Rectificare buget

Scan HCL 41-REABILITARE GRADINITA RAUSE

Scan HCL 49-RECTIFICARE BUGET

Scan HCL 50- ACORDARE MANDAT ECOPROCES

Scan HCL 52-APROBARE NOMENCLATOR ARHIVISTIC

Scan HCL 52-APROBARE NOMENCLATOR ARHIVISTIC

Scan HCL 53-APROBARE MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

Scan HCL 54-APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CO

Scan HCL 54-II-APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 

Scan HCL 53-APROBARE MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

Scan HCL 54- APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Scan HCL 54-II-APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 

DISPOZITII ANUL 2020

Scan Disp. 1-Convocare Cl in sedinta extraordinara

 Scan Disp 14-Convocare Cl in sedinta ordinara
Scan Disp 17-Incetare alocatie Pruteanu Neculai
Scan Disp 18-Modificare alocatie Agape Maria
Scan Disp 19-Incetare ajutor Pasnicu Ana-Maria
Scan Disp 20-Incetare ajutor social Bulgariu Nicolae

Scan Disp. 21-Reactualizare Comitet local pentru situatii de

 

Scan DISP 37-SEF PROTECTIE CIVILA RAUSENI

Scan DISP 38-LUNA CURATENIEI 2020

Scan DISP 39-PERSOANE CONTACT PENTRU PERS DIZABILITATI

Scan Disp 40-Reactivare Unitate Locala de Sprijin

ScanDISP41-CONVOCARE CONSILIUL LOCAL RAUSENI

Scan DISP 42- Receptie lucrare Construire teren de sport

Scan DISP 43-SUSPENDARE CONTRACT BROSTEANU ANAMARIA

Scan DISP 44-SUSPENDARE CONTRACT INDIVIDUAL URSESCU OVIDIU

Scan DISP 45-COMISIE RECEPTIE TEREN SPORT

Scan DISP 46-COMISIE CONSTATARE PAGUBE

Scan DISP 47-ALOCATIE PRICOP MIHAI

 

Scan Disp 49-Convocare CL

Scan Disp 50-Modificare cuantum alocatie Chelarasu Pavel

 

Scan Disp.54-Constituire comisie recensamant agricol

Scan Disp.55-Constituire comisie recensamant populatie

 

Scan Disp 58-Convocare CL in sedinta ordinara

Scan Disp 67-Reluare activitate Ursescu Ovidiu

 

Scan Disp 73-Schimbare sediu sectie de votare Stolniceni

Scan Disp. 81-Numire grup tehnic

Scan DISP 82-COMISIE SECETA

Scan DISP 86-CONVOCARE CL IN SEDINTA ORDINARA

Scan DISP 88-STABILIRE LOCURI AFISAJ ELECTORAL

Scan Disp 94-Delimitarea sectiilor de votare in comuna Rauseni

 

Scan Disp 96-Convocare Consiliul local in sedinta ordinara –

Scan Disp 97-Birou tehnic sectii

 

Scan Dis 105-Ajutor social Tunza Paul

Scan Disp 106-Ajutor social Repede Maria-Mirela

Scan Disp 107-Incetare alocatie Vieru Marian

Scan DISP. 108-COMISIE PROMOVARE IN CLASA

Scan Disp 109-Convocare CL in sedinta ordinara

 

Scan Disp.114-Convocare Cl in sedinta extraordinara

Scan DISP 128-INTERZICERE COMERCIALIZARE BAUTURI ALCOOLICE – Copy

Scan Disp 133-Convocare Cl

 

 

 

 

 

DISPOZITII ANUL 2019

Scan Disp 2-Ajutor social Repede Alina

Scan Disp 4-Desemnare Matenciuc Luminita resp. decl avere 

Scan Disp 5-Comisie selectie arhiva

Scan Disp.6-Ajutor social

 

Scan Disp 8-Convocare Consiliu local in sedinta ordinara

Scan Disp. 33-Activare Comandament antiepizoticScan Disp 34-Acordare indemnizatie lunara

Scan Disp 34-Acordare indemnizatie lunara

Scan Disp 37-Convocare CL Rauseni

Scan Disp 37-Convocare CL Rauseni

Scan Disp 39-Reorganizare SVSU

Scan Disp 40-Incetare alocatie Gagea Alina

Scan Disp 41-Incetare alocatie Corneschi Cristinel

Scan Disp 42-Modificare alocatie Vieru Marian

Scan Disp 43-Modif alocatie Cirligeanu Petru

Scan Disp 49-Convocare Consiliul local in sedinta ordinara 29

Scan Disp 52-Declarare luna aprilie, luna curateniei

Scan Disp 58-Convocare sedinta extraordinara

Scan Disp 59-Convocare Consiliul local Rauseni sedinta 19.04

 

Scan Disp.64 -Modificare sectie de votare Stolniceni

Scan Dsp 67-Stabilire locuri de afisaj electoral

Scan Disp 68 -Delimitare sectii de votare

Scan Disp 69-Delegare atributii viceprimar

Scan Disp 75-Interzicere comercializare bauturi alcoolice

 

Scan Disp 81-Incetare alocatie sustinere Adomnicai Gheorghe-

Scan Dispozitia 82-Convocare CL in sedinta ordinara

Scan Disp 83-Incetre suspendare Popescu Mihaela

Scan Disp 84-Alocatie Tancu Gabriela

Scan Disp 85-Incetare alocatie Gaitan Tiberiu

Scan Disp 86-Modif componenta familie Gradinaru

Scan Disp 87-Incetare suspendare Ursescu

Scan Disp.88-Numire comisie concurs

 

Scan Disp 90-Stabilire sume necuvenite

Scan Disp 91-Stabilire sume Pricop Mihai

Scan Disp 92-Stabilire sume drept necuvenit Marciuc Marian

Scan Disp 93-Drept necuvenit Frunza Constantin

Scan Disp 94-Convocare Consiliul local Rauseni

Scan Disp 95-Comisie verificare pasune

 

Disp 103-Incadrare Andrei Constantin

Scan Disp 104-Incadrare Butnaru Gheorghe-Cristinel

 

Scan Disp 106- Reabilitare Scoala Doina

Scan Disp 107-Incetare alocatie Vieru Marian

Scan Disp 108-Acordare indemnizatie Saramet Elena

Scan Disp 109-Convocare CL sedinta ordinara

Scan Disp 110-Incetare contract Hranici AnaMaria

Scan Disp 114-Ajutor social Corovleanca Gheorghe

 

Scan Disp 121-Stabilire locuri afisaj

Scan schimbare sectie

Scan Disp 127-Delimitare sectii de votare 2019

Scan Disp 129-Convocare Cl in sedinta ordinara

 

 

Scan Disp.130- Organizare control financiar-preventiv

Scan Disp 130-2-Organizare CFP – 

Scan Disp 131-Comisie receptie

Scan Disp 132-Angajare cheltuieli –

 

Scan Disp. 139-Interz comecializ baut alcoolice 24.11.2019 

 

DISP 142-Convocare Consiliul local in sedint

Scan Disp 143-Receptie toalete scolare Scoala Rauseni – Copy

Scan Dispozitia nr. 144- Alocatie Hunca Gheorghe

Scan Dispozitia nr. 145-Incetare alocatie Bejinaru Mihaela

Scan Dispozitia nr. 146-Ajutor social Andrei Mihai

Scan Dispozitia 147- Alocatie Preutescu Toader-Ionut

Scan Disp 148-Acordare indemnizatie Gorghiciuc Constantin

Scan Disp 149-Modificare alocatie Gradinaru Vasile

Scan Disp 150-Stabilire sume necuvenite Gradinaru Vasile

Scan Disp. 154- Convocare Consiliul local in sedinta ordinara

Scan Disp 155-Rectificare buget

 

Scan Disp 157-Convocare sed extraordinara

 

HOTARARI  ADOPTATE IN ANUL 2018

Scan HCL nr. 1 -Aprobare inventar domeniul privat comuna Rauseni

Scan HCL nr. 2. -Aprobare Plan de lucrari de interes local

Scan HCL nr.3-Aprobare buget de venituri si cheltuieli

ScanHCL 4- APROBARE UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR

Scan HCL 5-PLAN ANUAL DE ACHIZITII PUBICE 2018

Scan HCL n.r 6-Aprobare organigrama si stat de functii

Scan HCL 7-APROBARE INTOCMIRE ACTE ADTIONALE CONTRACTE DE CONCE

Scan HCL nr. 8- Aprobare acte aditionale concesiune

Scan HCL nr. 9-Evaluare performante secretar

Scan HCL 10- Alegere presdinte de sedinta

Scan HCL nr. 11-Regulament si Plan actiuni gestionare caini far

Scan HCL nr. 12-Modul de completare si tinere la zi Registrele

Scan HCL nr. 13-Aprobare derulare investitie Amenajare parc act

Scan HCL nr. 14-Organizarea aniversarii a 50 ani de la casatori

Scan HCL nr. 15-Realizare retea stocare baza de date

Scan HCL nr. 16- reabilitare Scoala Stolniceni

Scan HCL nr.17-Achizitionare defibrilator

Scan HCL 18- Intabulare pasune privata

Scan HCL nr. 19- Scutire impozit veterani

Scan HCL nr. 21- Plan de analiza si acoperire a riscurilor 1

Scan HCL 21-Plan de analiza si acop riscuri 2

Scan HCL 22-Incheiere contract reprezentare in innstanta litigi

\Scan HCL 23-Plan achizitii publice 2018

Scan HCL nr. 24-Expert evaluare oferte Sistem de canalizare

Scan HCL 25-Inchiere cpontract evaluare poferte reabilitare sco

Scan HCL 26-Aprobare modificare orgaigramaScan 

Scan HCL 27-Plan de masuri salubrizare cursuri de apa

Scan HCL nr. 28-Regulament de ordine interioara

Scan HCL 29- Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Scan HCL 30-Reabilitare Camin cultural Rauseni

Scan HCL 31-Aprobare solicitare scrisoare de garantie bancara

Scan P SEDINTA 30.01.2018

Scan HCL 40-Construire ANSAMBLU MONUMENTAL ‘ ANIVERSARE CENTEN

Scan HCL 41-INTOCMIRE RAPORT EVALUARE 120 MP INTRAVILAN DOMENI

Scan HCL 42-MODIFICARE INVENTAR DOMENIUL PRIVAT

Scan HCL 50-Acorare mandat ADI ECOPROCES

Scan HCL 51- Reabilitare Scoala Doina

Scan HCL 52- Acordare facilitati fiscale

Scan HCL 53-Alegere presedinte de sedinta

Scan HCL 54- Pomul de craciun

Scan HCL 55- Transformare post consilier superior cadastru si

Scan HCL 56-Stabilire impozite si taxe locale 2019

Scan HCL 57-Rectificare buget local

Scan HCL 58-Aprobare retea scolara 2019-2020

Scan HCL 59- Inventarere teren tineri

Scan HCL 60- Atribuire loca de casa pentru tineri

Scan HCL 61-Reabilitare Gradinita Rauseni

Scan HCL 62-Infiintare sistem de canalizare si statie de epurar

Hotarari adoptate in anul  201 7 

HCL impozite si taxe 2017

HCL 1 -utilizare excedent bugetar

HCL 2-Strategia anuala de achizitii publice 2017

HCL 3-Plan de ocupare al functiilor publice

HCL 4-aprobare cont de executie al bugetului local

HCL 5-desemnare repr.ADI ECOPROCES

HCL 6-Modernizare DC 36 Rauseni

HCL 7-Canalizare si statie de epurare

HCL 8-Reabilitare Gradinita Rauseni

Scan HCL 9 -REABILITARE SCOALA REDIU-

Scan HCL 10-REABILITARE SCOALA DOINA

Scan HCL 11-REABILITARE GRADINITA RAUSENI

HCL 13-Realizare investitie Extindere retea apa

HCL 14-Asigura cofinantare Extindere retea de apa potabila

HCL 15-Alege presedinte de sedinta

hcl 16-Plan de lucrari de interes local

HCL 17-Evaluare performante secretar

HCL 18- Regulament Seviciu SVSU

SCAN HCL 19-Acordare facilitati fiscale voluntari SVSU

Scan HCL 20-Aprobare buget de venituri si cheltuieli 2017

Scan HCL 21-Aprobare Plan de masuri monitorizare si combatere b

Scan HCL 22-Aprobare utilizare excedent bugetar 2017

Scan HCL 23-Participare UAT Rauseni partener

Scan HCL 24-Pan masuri salubrizare cursuri de apa

Scan HCL 25-Aprobare Plan urbanistic de detaliu

Scan HCL 26-Remasurare teren

Scan Hot nr. 27-Concesiune pajisti comunale

Scan HCL 28 REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL RAUSENI

Scan HCL 29 APROBARE INCLUDERE DOMENIU PRIVAT 58 MP TEREN INTRA

Scan HCL 30 INTOCMIRE ACT ADITITONAL

Scan HCL 31-REGULAMENT URBANISM

Scan HCL 32-Depunere proiect

Scan HCL 33-Aprobare buget proiectScan

HCL 34 -Alegere presedinte de sedinta

Scan HCL 35 -Aprobare tarif ECOPROCES

Scan HCL 36 -Acord parten. Axa rutiera

Scan HCL 37-REGULI SI MASURI PSI

Scan HCL 42-rectificare buget

Scan HCL 43-Alegere presedinte de sedinta

Scan HCL -44 Constatatre incetare mandat Danila Constantin

Scan HCL 45- Consilier Petenchiu Constantin

Scan HCL 46-Stabiliere indemnizatie consilieri

Scan HCL 51-Aproba Plan de masuri sezon rece

Scan HCL 52-Construire teren de sport

Scan HCL 53-Rectificare de buget

Scan HCL 54-Aprobare Raport si intocmire act aditional

Scan HCL 55-APROBARE TAXE DE COLECTARE DESEURI

Scan HCL 56-Regulament de organizare Consiliul local

Scan HCL 57 -Modificare hot salarii

Scan HCL 58 -Acordare mandat AQUA

HCL 59 impozite si taxe locale 2018

Scan HCL 60-Rectificare buget –

Scan HCL 61-Aprobare nomenclator stradal

Scan HCL  62-Aprobare Statut comuna Rauseni, judetul Botosani

Scan HCL 63-Alegere presedinte de sedinta

Scan HCL 64-ORGANIZARE POMUL DE CRACIUN

Scan HCL 66-Aprobare taxe de colectare deseuri

Scan HCL 67-Avizare Regulament ECOPROCES

Hotarari emise in luna iunie 2016

HCL nr. 1 din 22.06.2016, comisie validare mandate

HCL nr. 2 din 24.06.2016, validare mandate consilieri

HCL nr. 3 din 24.06.2016, constituire Consiliu local

HCL nr. 4 din 24.06.2016, alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 5 din 24.06.2016, alegerea viceprimarului

HCL nr. 6 din 24.06.2016, organizarea comisiilor de specialitate

Hotarari emise in perioada iunie – octombrie 2016

Hcl-nr-6-din-24-06-2016-privind-organizarea-comisiilor-de-specialitate-ale-CL-Rauseni

Hcl-nr-7-din-04-07-2016-privind-aprobarea-cofinantarii-pentru-obiectivul-de-investitii-Extindere-retea-de-apa-potabila

Hcl-nr-8-din-04-07-2016-privind-alegerea-presedintilor-si-secretarilor-comisiilor-de-specialitate

Hcl-nr-9-din-25-07-2016-privind-transformarea-functiei-publice-la-registrul-agricol

Hcl-nr-10-din-25-07-2016-privind-aprobarea-scoaterii-din-circuitul-agricol-a-suprafetei-de-970-mp

Hcl-nr-11-din-25-07-2016-privind-desemnarea-reprezentantului-cl-in-Adunarea-generala-Aqua-BT

Hcl-nr-12-din-29-08-2016-privind-desemnare-reprezentant-comuna-in-cadrul-Asociatiei-Colinele-Moldovei

Hcl-nr-13-din-29-08-2016-privind-aprobarea-platii-pentru-transport-apa

Hcl-nr-14-din-29-08-2016-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-al-comunei

Hcl-nr-15-din-29-08-2016-privind-aprobarea-programului-de-functionare-a-unitatilor-economice

Hcl-nr-16-din-29-08-2016-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-perioada-septembrie-noiembrie-2016

Hcl-nr-16-din-29-08-2016-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-perioada-septembrie-noiembrie-2016

Hcl-nr-17-din-29-08-2016-privind-aprobarea-participarii-comunei-la-infiintarea-Asociatiei-de-Dezvoltare-Intercomunitara-Sud-Est-Botosani

Hcl-nr-18-privind-desemnare-reprezentant-in-Adunarea-Generala-Adi-Ecoproces

Hcl-nr-19-privind-depunere-proiect-incluziune-sociala

Hcl-nr-20-din-29-08-2016-privind-aprobarea-bugetului-propus-pentru-depunere-proiecte

Hcl-nr-21-din-03-10-2016-privind-revocareaa-hcl-nr-10-din-25-07-2016

Hcl-nr-22-din-03-10-2016-privind-aprobarea-planului-de-actiune-cu-privire-la-cainii-fara-stapan

Hcl-nr-23-10-2016-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli

Hcl-nr-24-din-03-10-2016-privind-aprobarea-construirii-unui-deversor-de-ape-mari

Hcl-nr-25-din-03-10-2016-cu-privire-la-organigrama-si-statul-de-functii-al-primarului-comunei-Rauseni

Hcl-nr-26-din-03-10-2016-privind-stabilirea-cheltuielilor-pt-consumul-de-carburanti

Hcl-nr-27-din-03-10-2016-privind-inchirierea-camionului-marca-Iveko-Traker

Hcl-nr-28-din-03-10-2016-privind-aprobarea-investitiei-reabilitare-scoala-Rediu

Hcl-nr-29-din-03-10-2016-privind-aprobarea-investitiei-cu-privire-la-reabilitare-scoala-Doina

Hcl-nr-30-din-03-10-2016-privind-insusirea-completarilor-cu-privire-la-domeniul-privat

Hcl-nr-31-din-03-10-2016-privind-desemnarea-reprezentant-in-comisia-de-concurs-pt-directori-scoala

Hcl-nr-32-din-31-10-2016-privind-apobarea-amenajamentului-pastoral

Hcl-nr-33-din-31-10-2016-privind-aprobarea-executarii-lucrarilor-privind-iluminatul-public

Hcl-nr-34-din-31-10-2016-privind-raportul-de-evaluare-la-teren-intravilan

Dispozitii emise in anul 2017

Scan Disp 1- Ajutor social Benea Alexandru-Florin

Scan Disp 2- Incadrare Leizeriuc Florentina

Scan Disp 3-Incadrare Andrei Raisa-Aurelia

Scan Disp 4-Incadrare Savescu Dan

Scan Disp 5-Incadrare Bejinariu Meniodora

Scan Disp 6-Incadrare Repede Liliana

Scan Disp 7-Incadrare Repede Gigel

Scan Disp 8-Incadrare Ciobanu Petru

disp 9-Convocare CLsedinta ordinara

Scan Disp 10- Incadrare Raileanu Valeria

Scan Disp 11-Incetare alocatie Avadanei Luminita

Scan Disp 12- Incetare ajutor Matei Ionel

Scan Disp 13- Cuantum alocatie Repede Alina- Georgiana

Scan Disp 14- Alocatie Avadanei Luminita

Scan Diso 15-Alocatie Juglan Dan

Scan Disp 16- Alocatie Tesoi Dumitru

Scan Disp 17- Ajutor social Avadanei Luminita

disp 18-desemnare Motriuc Livia -resp achizitii

disp 19-numire cadru tehnic

disp 21-interzicere lucru cu focul

disp 22-numire sef centru operativ

disp 23-responsabil protectie civila

disp 24-comitet local situatii de urgenta

disp 25-plan de pregatire situatii de urgenta

disp 48-numire resp urbanism

disp 49-convocare consiliu local

disp 50-desemnare resp arhiva

disp 51 delegare exercitare atributii ofiter de stare civila

disp 52 comisie de examen promovare grad

DISPOZITIA 53 -modificare drept ajutor social Bacan Paraschiva-

disp 54 incetare ajutor social Stoleriu Iuliana

disp 55-alocatie de sustinere Salceanu Nicolae-Mihai

disp 56-alocatie Andronic Florin

disp 57- Modificare cuantum alocatie Zosin Gabriela

disp 58-modificare cuantum alocatie sustinere Bacan Parascvhiva

disp.59-modificare cuantum alocatie Ghearasim Geanina

disp 60-incetare drept alocatie Cazacu Constantin

disp 61-Incetare drept alocatie Malanca Monica

disp 62-Incetare alocatie Adomnicai Ion

disp 63-incetare alocatie Spaiuc Iulia

disp 64- acordare ajutor social Corovleanca Gheorghe

disp Scan disp convocare

scan disp Luna curateniei – Copy

Scan DISP 84 CONVOCARE SEDINTA 28.04.2017

Scan Disp 85- Organizare comisie locala de evacuare

Scan Disp 86-Modificare ajutor social Lutac Viorel

Scan Disp 87- Incetare ajutor social Gheorghiu-Manoila Lacramio

Scan Disp 88-Incadrare Rotaru Alexandru

Scan Disp 89-Desemnare resp RENNS si RAN

Scan Disp. 90-Incetare ajutor social Avadani Elena

Scan Disp 91-Rectificare buget local

Scan Disp 92 -Convocare Consiliu local

Scan Disp 93-Majorare 30% salar demnitari

Scan Disp 94-Comisie predare fond de carte

Scan Disp 95-Recuperare sume primite necuvenit Avadani Luminita

Scan Disp 96-Incetare alocatie Fecioru Ioan-Valeriu

Scan Disp.97-modificare alocatie Herghelegiu Ilie

Scan Disp 98-Modificare alocatie Avadani Luminita

Scan Disp 99-Stabilire alocatie Lutac Viorel

Scan Disp 100-Convocare Cl

Scan Disp 101-Desemnare persoane operare registrul electoral

Scan Disp 102- Incetare alocatie Danila Iuliana

Scan Disp 103-Numire comisie receptie Amenajare Primaria Rausen

Scan Disp 104-Alocatie Gagea Alina

Scan Disp 105-Modificare comisie receptie Amenajare

Scan Disp 106-Ducere la indeplinire sarcini Cod civil

Scan Disp 107 -Comisie concurs

Scan Disp 108-Numire agent inundatii

Scan Disp 109-Desemnare persoana responsabila ecarisare

Scan Disp 110-Reactivare Comandament antiepizotic

Scan Disp 111- Reactualizare Comitet local pentru situatii de urgenta

Scan Disp 112-Convocare CL

Scan Disp 113-Reprezentant comisie mixta

Scan disp 114-Incadrare Danila Constantin-Cristian

Scan Disp 115-Reincadrare Cirligeanu Daniel-George

Scan Disp 116-reincadrare Popa Angelica

Scan Disp 117-Reincadrare Rapide Vasile-Mihai

Scan Disp 118-Reincadrare Ursescu Ovidiu

Scan Disp 119- Reincadrare Zaharia Daniel

Scan Disp 120-reincadrare Popescu Mihaela

Scan Disp 121-Reincadrare Baciu Elena

Scan Disp 122-Reincadrare Jijie Maria

Scan Disp 123-Reincadrare Dandu Emil

Scan Disp 124- reincadrare Tarata Nicolate-Felicia

Scan Disp 125-Reincadrare Voiniciuc Mihai

Scan Disp 126-Reincadrare Matenciuc Luminita

Scan Disp 127-Reincadrare Balan Valerica

Scan Disp 128-Reincadrare Motriuc Elena-Livia

Scan Disp 129-Reincadrare Verestiuc Savel

Scan Disp 130-Reincadrare Acsinte Marian

Scan Disp 131-Incetare alocatie frunza ConstantinScan

Scan Disp 132-Incetare dispozitie Gavril Mihai-Eugen

Scan Disp 133-Incetare alocatie Herghelegiu Ilie

Scan Disp 134-Incetare alocatie Stoleriu Mihai-Marinel

Scan Disp 137-Convocare sed Consiliu 31.08.2017.

Scan Disp 143-Convocare sed Consiliu local 29.09.2017.

Scan Disp 144-reprez Consiliul de administratie Scoala Rauseni

Scan Disp 160-Aprobare Calendar iarna ISU

Scan Disp 162-Convocare sed 31.10.2017

scan disp 163 incetare alocatie Popovici Constntin

Scan 164-Acordare alocatie Mihaescu Carmen

Scan disp NR. 165 – GRUP POAD – Copy

Scan disp 166-Numire comisie inventariere

Scan disp 168-Convocare CL in sedinta ordinara

Scan Disp 1 71- Incadrare Andrei Liliana

Scan Disp  172-Incetare alocatie Lutac Viorel

Scan Disp 173-Incetare ajutor social Lutac Viorel

Scan Disp 174-Stabilire alocatie Gavril Mihai-Eugen

Scan Disp 175-Incetare alocatie Parpalita Gabriel

Scan Dsip 177-Receptie retea apa

Scan disp 178 conv sedinta 21.12.2017

Dispozitii emise in anul 2018

Dispozitia nr. 5 -Convocare Consiliul local  

Scan DISP 6- Incetare ajutor social Motriuc Victor

Scan Disp 7- Incetare alocatie Pasniciuc Teodora-Loredana

Scan Disp 8- Incetare alocatie Gherasim Geanina

 Scan Disp 9-Stabilire alocatie Zaharia Lenuta

Scan Disp 10- Modificare alocatie Ducan Marius

Scan Disp 11 – Modificare alocatie Adomnicai Gheorghe-Petru

Scan Disp 12- Modificare alocatie Andronic Florin

Scan Disp 13-Modificare alocatiwe Andronic Florin

Scan Disp. 18- Agent inundatii

Scan Disp 19-Responsabil procedura civila

Scan Disp 20 -Rersp RAN si RENNS

Scan Disp 26-Convocare Cl in sedinta ordinara

Scan Disp 27- Responsabil sirena

Scan Disp 28-Numire curator Achite Maria

Scan DISP 29-Alocatie Ionescu Mihaela

Scan Disp 30- Alocatie Nazarcu Marian-Miluca

Scan Disp 31- Ajutor social Matei Lenuta

Scan Disp 32-Ajutor social Stoleru Mihai-Marinel

Scan Disp 33- Verificare incarcatura animale pe suprafata de pa

Scan Disp 34- Salar Popescu Ioan

Scan Disp 35-Salar Zaharia Daniel

Scan Disp 36- Majorare salar Cirligeanu Daniel-George

Scan Disp 37-Constituire comisie asistent medical comunitar

Scan Disp 38-Responsabil eliberare atestate

Scan Disp 39-Declarare luna curateniei

Scan Disp. 42 -Convocare CL in sedinta ordinara 30.03.2018Scan

Scan Disp 43-Comisie examen promovare grad profesional

Scan Disp 44- Reorganizare SVSU

Scan Disp 45-Numire curator Achite Bianca-Maria

Scan Disp 46-Reabilitare Scoala Doina

Scan Disp 46-Reabilitare Scoala Doina

Scan Disp 47- Reabilitare si modernizare Gradinita nr. 1 Rausen

Scan Disp 48-Incadrare Brosteanu Anamaria-asistent medical comu

Scan Disp 49-Promovare grad profesional Voiniciuc Mihai

Scan Disp 50-Incetare stimulent educational Zaharia Daniel

Scan Disp 51-Incetare stimulent educational Spaiuc Iuliana

Scan Disp 52- Incetare stimulent educational Tesoi Dumitru

Scan Disp 53-Convocare Consiliu local sedinta 27.04.2018

Scan Disp 54-Modificare cuantum ajutor social Matei Lenuta

Scan Disp 56-Produse POAD

Scan Disp 57- Incetare alocatie Bacan Paraschiva-Liliana

Scan Disp 58-Incetare ajutor social Bacan Paraschiva-Liliana

Scan Disp 59- Incetare ajutor social Matei Lenuta

Scan Disp 60-Responsabil protectia datelor cu caracter personal

Scan Disp 61 -Convocare Cl in sedinta ordinara

Scan Disp 62-Stabilire salar Cirligeanu Daniel-George

Scan Disp 63-Stabilire salar Rapide Vasile-Mihai

Scan Disp 64- Incetare alocatie Butuc Loredana

Scan Disp 65- Incetare alocatie Tupilus Mirela

Scan Disp 66- Incetare alocatie Toiag Lacramioare

Scan Disp 67-Incetare alocatie Florea Floridan

Scan Disp 68- Incetare alocatie Mihaiescu Carmen

Scan Disp 69-Modificare alocatie Repede Alina-Georgiana

Scan Disp 70- Procedura achizitie simplificata Reabilitare Scoa

Scan Disp 72- Convocare Cl in sedinta ordinara

Scan Dsp 73- Promovare Rapide Vasile-Mihai

Scan Disp 74- Promovare Cirligeanu Daniel-GeorgeScan

Disp 75- Convocare Comitet local situatii de urgenta

Scan Disp 76-Instituire serviciuc de permanenta

Scan Disp 77- Comisie constatare pagube

Scan Disp 78- Instituire serviciul de permanenta

Scan Disp 79- Indemnizatie insotitor Zaharia Virgil

Scan Disp 95- Convocare C in sedinta ordinara 31.08.2018.

Scan Disp 96-Numire comisie Reabilitare Camin cultural Rauseni

Scan Disp 100-Convocare Cl in sedinta ordinara

Scan Disp 108-Schimbare sediu sectie 345 Doina

Scan dISP 109-DELIMITARE SECTII DE VOTARE REFERENDUM

Scan Disp 134-Interzicere comercializare bauturi alcoolice

Scan Disp 135-Convocare Cl sedinta ordinara

Scan Disp 136-Diriginte santier Reabilitare Scoala

Scan Disp 141-Comisie constatare materiale reabilitare

Scan Disp 142-Convocare Cl in sedinta ordinara 27.11.2018

Scan Disp 143- Numire comisie examen promovare

Scan Disp 158-Convocare Consiliu local in sedinta ordinara

Scan Disp 159-Liberul acces la informatii de interes public –

Scan Disp 160-Responsabil cu relatia cu societatea civila – Copy

Dispozitii emise in  perioada: iunie – decembrie 2016

Dispozitie nr. 59 din 27.06.2016, constituire comisie pagube

Dispozitia nr. 60 din 27.06.2016, reactualizare comitet local pt. situatii de urgenta

Dispozitia nr. 61 din 27.06.2016, numire comisie rezolvare litigii -concesiune pasune

Dispozitia nr. 62 din 27.06.2016, incetare drept semnatura

Dispozitia nr. 63 din 28.06.2016, stabilire drep alocatie de sustinere Toiag Lacramiora

Dispozitia nr. 64 din 28.06.2016, incetare drepturi ajutor social Avadanii Elena

Dispozitia nr. 65 din 21.07.2016, convocare Consiliu local sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 66 din 01.07.2016, completare atributii Matenciuc Luminita

Dispozitia nr. 67 din 11.07.2016, comisie verificare – carnet de producator

Dispozitia nr. 68 din 11.07.2016, desemnare persoana care elibereaza copii, la cerere, doc. arhiva

Dispozitia nr. 69 din 11.07.2016, numire Dandu Emil cadru tehnic – situatii de urgente

Dispozitia nr. 70, din 12.07.2016, comisie concurs sofer

Dispozitia nr. 71 din 12.07.2016, comisie muncitor calificat, sofer buldoexcavator

Dispozitia nr. 72 din 12.07.2016, constituire unitate locala de sprijin

Dispozitia nr. 73 din 14.07.2016, incetare acordare indemnizatie Mihovici Cerasela

Dispozitia nr. 74 din 15.07.2016, pastrare sigilii

Dispozitia nr. 75, convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 25 iulie ora 10

Dispozitia nr. 77 din 21.07.2016 majirere indemnizatii persoane cu grad de handicap

Dispozitia nr. 78 din 25.07.2016, incadrare Savescu Dan

Dispozitia nr. 79 din 25.07.2016, incadrare Ursescu Ovidiu

Dispozitia nr. 80 din iulie 2016

Dispozitia-nr-81-din-29-07-2016-privind-incetarea-raportului-de-serviciu-a-d-lui-Baciu-Ioan

Dispozitia-nr-82-din-29-07-2016-privind-numirea-comisiei-de-examen-pt-concursul-de-promovare-in-grad-profesional

Dispozitia-nr-83-din-11-08-2016-privind-stabilirea-dreptului-de-alocatie-de-ustinere-pentru-Pruteanu-Neculai

Dispozitia-nr-84-din-11-08-2016-privind-stabilirea-dreptului-de-alocatie-de-sustinere-pentru-Ducan-Marius-Nicolae

Dispozitia-nr-85-din-11-08-2016-privind-stabilirea-dreptului-de-alocatie-de-sustinere-pentru-Butuc-Loredana

Dispozitia-nr-86-din-12-08-2016-privind-desemnare-persoana-care-sa-centralizeze-cereri-pt-tereneurile-efectate-de-seceta

Dispozitia-nr-87-din-12-08-2016-privind-numirea-comisiei-de-evaluare-a-pagubelor-produse-de-seceta

Dispozitia-nr-88-din-18-08-2016-privind-promovarea-d-nei-Baciu-Elena

Dispozitia-nr-89-din-23-08-2016-privin-convocarea-cl-in-data-de-29-august

Dispozitia-nr-90-din-25-08-2016-privind-acordarea-ajutorului-social-pentru-benea-alexandru

Dispozitia-nr-91-din-01-09-2016-numire-persoana-responsabila-cu-mobilizarea

Dispozitia-nr-92-din-01-09-2016-numire-comisie-pentru-probleme-de-aparare

Dispozitia-nr-93-din-5-09-2016-numire-concurs-ocupare-functie-registrul-agricol

Dispozitia-nr-94-din-09-09-2016-numire-comisie-concurs

Dispozitia-nr-95-din-16-09-2016-stabilire-consum-motorina-iveco-si-buldoexcavator

Dispozitia-nr-96-din-19-09-2016-stabilire-drept-alocatie-de-sustinere-Salceanu-Nicolae-Mihai

Dispozitia-nr-97-din-19-09-2016-stabilire-drept-ajutor-social-Avadanii-Elena

Dispozitia-nr-98-din-19-09-2016-stabilire-drept-alocatie-de-sustinere-Zaharia-Daniel

Dispozitia-nr-99-din-19-09-2016-stabilire-drept-alocatie-Podiuc-Constantin

Dispozitia-nr-100-din-20-09-2016-stabilire-alocatie-Adomnica-Gheorghe-Petru

Dispozitia-nr-101-din-20-09-2016-privind-stabilirea-dreptului-de-alocatie-de-sustinere-pentru-Pricop-Mihai

Dispozitia-nr-102-din-19-09-2016-incadrearea-d-lui-Verestiuc-Savel

Dispozitia-nr-103-din-20-09-2016-privind-majorarea-salariului-personalului-responsabil-cu-implementarea-proiectului-extindere-retea-de-apa

Dispozitia-nr-104-din-26-09-2016-constituire-comisie-de-evaluare-oferte-licitatie-retea-apa-potabila

Dispozitia-nr-105-din-28-09-2016-modificare-cuantum-asf-Luput-Dumitru-Cristian

Dispozitia-nr-106-din-28-09-2016-constituirea-unitatii-locale-de-sprijin

Dispozitia-nr-107-desemnare-persoana-responsabila-cu-ecarisarea-si-neutralizare-subproduselor-de-origine-animala

Dispozitia-nr-108-constituirea-comandamentului-antiepizotic

Dispozitia-nr-109-din-28-09-2016-convocare-sedinta-cl-din-data-de-3-oct-2016

Dispozitia-nr-110-din-28-09-2016-consituire-comisie-pt-probleme-de-aparare

Dispozitia-nr-111-din-28-09-2016-privind-numirea-responsabilului-cu-evidenta-militara

Dispozitia-nr-112-din-01-10-2016-incetare-drept-indemnizatie-Danila-Angela

Dispozitia-nr-113-din-03-10-2016-numire-comisie-de-concurs-directori-scoala

Dispozitia-nr-114-din-03-10-2016-privind-constituirea-comisiei-de-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-in-cadrul-compartimentului-de-asistenta-sociala

Dispozitia-nr-115-din-3-10-2016-c-u-privire-la-incadrare-consilier-cadastru-si-agricultura

Dispozitia-nr-116-privind-incadrare-referent-asistenta-sociala

Dispozitia-nr-117-din-13-10-2016-cu-privire-la-orgfanizare-concurs-ocupare-post-contractual

Dispozitia-nr-119-din-24-10-2016-privind-acordarea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Gherasim-Gianina

Dispozitia-nr-120-din-24-10-2016-privind-acordarea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Butuc-Petronela-Marcela

Dispozitia-nr-121-din-24-10-2016-privind-stabilirea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Florea-Floridan

Dispozitia-nr-122-din-25-10-2016-privind-convocarea-cl-in-sedinta-ordinara-la-data-de-31-10-2016

Dispozitia-nr-123-din-25-10-2016-privind-organizarea-concursului-si-constituirea-comisiei-de-concurs-pt-postul-de-muncitor-necalificat

Ddispozitia-nr-124-din-25-10-2016-privind-incetare-contract-de-munca

Dispozitia-nr-125-din-25-10-2016-privind-modificarea-dispozitie-nr-104-din-26-09-2016-privind-constituirea-comisiei-de-evaluare-a-ofertelor-la-proiectul-Extindere-retea-de-apa-potabila

Dispozitia-nr-126-din-27-10-2016-privind-incetarea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Titii-Daniela

Dispozitia-nr-127-din-27-10-2016-privind-incetarea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Iordachel-Marcela-Doinita

Dispozitia-nr-128-din-27-10-2016-privind-incetarea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Nadejde-George-Daniel

Dispozitia-nr-129-din-27-10-2016-privind-acordarea-dreptului-de-ajutor-social-pt-Stoleriu-Iuliana

Dispozitia-nr-130-din-31-10-2016-privind-incetarea-acordarii-indemnizatie-pt-Ghidus-Victoria

Dispozitia-nr-131-privind-incadrarea-d-lui-Cirligeanu-Daniel-George-pe-fuctia-contractuala-de-muncitor-necalificat

Dispozitia-nr-132-din-3-11-2016-privind-incetarea-contractului-de-munca-pt-Rosu-Marius-Cristian

Dispozitia-nr-133-din-07-11-2016-privind-incadrarea-d-lui-Rapide-Vasile-Mihai

Dispozitia-nr-134-din-9-11-2016-privind-stabilirea-locurilor-de-afisaj-electoral

Dispozitia-nr-135-din-18-11-2016-privind-stabilirea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Maticiuc-Dumitru

Dispozitia-nr-136-din-18-11-2016-privind-acordarea-dreptului-la-alocatie-pt-Pasniciuc-Teodora-Loredana

Dispozitia-nr-137-din-18-11-2016-privind-stabilirea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Perju-Stefan

Dispozitia-nr-138-din-18-11-2016-privind-acrodarea-dreptului-la-alocatie-pt-Bacan-Paraschiva-Liliana

Dispozitia-nr-139-din-18-11-2016-privind-stabilirea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Adomnica-Ioan

Dispozitia-nr-140-din-18-11-2016-privind-stabilirea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Malanca-Monica

Dispozitia-nr-141-din-21-11-2016-privind-convocarea-cl-in-sedinta-ordinara-la-data-de-25-11-2016

Dispozitia-nr-142-din-21-11-2016-privind-stabilirea-dreptului-la-incalzire-pt-persoanele-la-ajutor-social

Dispozitia-nr-143-din-21-11-2016-privind-acordarea-dreptului-la-alocatie-pt-Bejinariu-Mariana

Dispozitia-nr-144-din-21-11-2016-privind-acordarea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Corneschi-Cristinel

Dispozitia-nr-145-din-21-11-2016-privind-acordarea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Buzic-Gabriel

Dispozitia-nr-146-din-21-11-2016-privind-stabilirea-dreptului-la-alocatie-de-sustinere-pt-Bedreaga-Mihai

Dispozitia-nr-147-din-22-11-2016-privind-incetarea-dreptului-la-alocati-de-sustinere-pt-Balan-Irodel

Dispozitia-nr-148-din-22-11-2016-privind-organizarea-concursului-pt-ocuparea-functiei-contractuale-de-muncitor-necalificat

Dispozitia-nr-149-privind-calendarul-pregatirii-activitatilor-specifice-sezonului-de-iarna

Dispozitia-nr-150-din-24-11-2016-privind-numirea-comisiei-de-inventariere

Dispozitia-nr-151-din-05-12-2016-privind-incadrarea-d-lui-Zaharia-Daniel

Dispozitia-nr-153-din-05-12-2016-privind-aprobarea-ajutorului-pt-incalzirea-locuintei

Dispozitia-nr-154-din-08-12-2016-privind-convocarea-CL-rauseni-in-sedinta-extraordinara-in-data-de-12-12-2016-ora-13

Dispozitia-nr-155-din-08-12-2016-privind-receptia-lucrarii-Amenajare-incinta-primarie

Dispozitia-nr-156-din-14-12-2016-privind-acordarea-dreptului-de-ajutor-social-pt-Bacan-Paraschiva-Liliana

Dispozitia-nr-157-din-14-12-2016-privind-acordarea-ajutorului-social-pt-Motriuc-Victor

Dispozitia-nr-158-din-14-12-2016-privind-acordarea-dreptului-de-ajutor-social-pt-Gheorghiu-Manaila-Liliana

Dispozitii emise in luna februarie

Dispozitie privind constituirea comisei pentru casare

PV sedinta CL din data de 29.02.2016

PV sedinta CL din 22.01.2016

HCL rectificare buget

HCL privind scoaterea la concesiune a suprafetei de 341, 40 ha pasune

HCL privind construire deversor ape mari

HCL privind aprobare plan ocupare functii publice

HCL privind angajare avocat

HCL privind achitarea concesiunii pentru pasune in 2 rate

HCL alegere presedinte de sedinta pentru lunile martie, aprilie, mai

HCL acordare facilitati fiscale pentru voluntari SVSU

HCL privind prelungirea valabilitatii PUG

Hcl privind evaluare secretar comuna Rauseni

Hcl privind aprobarea Programului anual de achizitii

Hcl plan de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei

Hcl identificare pajisti in vederea concesionarii

Hcl buget venituri-cheltuieli

Hcl aprobare plan lucrari de interes local

HCL achizitionare studiu fezabilitate proiect extindere reta apa potabila

HCL impozite si taxe 2016

Hcl rectificare buget 2015

HCl stare insolvabilitate,Rauseni

hcl privind intabulare 824 ha pajisti comunale

hcl privind scutirea de impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2015

HCL impozite si taxe locale 2015

HCL privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015

HCL rectificarea bugetului 2014

HCL cu privire la aproabarea bugetului de venituri si cheltuieli 2014

hcl privind modificarea HCL nr_ 12 din 25_02_2014

hcl privind mofificarea bugetului local pe anul 2014

anexa la hcl de scutire
Expunere de motive la HCL infiintare serviciu de gospdarire comunala
HCL cu privire la aprobarea programului de achizitii publice
HCL cu privire la aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara
HCL cu privire la atribuirea a 2 mp, gratuit pentru panouri publicitare
HCL cu privire la concesionare spatiu CAP
HCL cu privire la concesiune sc orange, februarie, Rauseni
hcl cu privire la declarearea Luna curateniei
HCL cu privire la facilitati fiscale
HCL cu privire la introducerea in domeniul privat al comunei a unui teren intravilan, februarie, Rauseni
HCL CU PRIVIRE LA INVENTAR DOMENIUL PUBLIC
HCL cu privire la organizarea apararii impotriva incendiilor
HCL cu privire la planul de analiza si acoperire a riscurilor
HCL de acordare mandat special in AGA Aqua Botosani
HCL impozite si taxe 2013
HCL impozite si taxe
HCL impozite si taxe2013
HCL licitatie teren pajisti
hcl luna curateniei
HCL MODERNIZARE DRUMURI
HCL plan de lucrari de interes local
HCL privin aprobarea imprumutului bancar pt obiective FEADR MASURA 125
hcl privin aprobarea strategiei de dezvoltare locala
hcl privin concesionarea prin negociere directa de catre PFA Cozariuc a unei suprafete de 21_49 m2 teren
HCL privind achizitinarea unui buldoexcavator b
HCL privind achizitionarea de servicii judiciare
HCL privind acordarea de mandat special petru ADI Aqua Botosani
HCL privind acordarea unui imprumut bancar
HCL privind acordarea unui mandat special in Adunarea ADI Ecoproces
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta(1)
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta, februarie
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL privind apobarea solicitarii unei scrisori de garantare
HCL privind aprobarea amplasamentelor pentru platformele de colectare a desurilor
HCL privind aprobarea devizului de lucrari pt refacerea acoperisului de bloc nr_ 2
HCL privind aprobarea dreptului de acces la prprietatea publica
HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii
HCL privind aprobarea planului de lucrari de interes local
HCL privind aprobarea raoprtului anuala al primarului
HCL privind aprobarea stategiei de tarifare
HCL privind aprobarea transferului microbuzului scolar
HCL privind asocierea comunelor
HCL privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015(1)

HCL privind concesionarea spatiu CAP
HCL privind concesiunea prin licitatie a pasunii comunale

HCL privind evalure secretar februarie, Rauseni
HCL privind facilitati SVSU februarie, Rauseni
HCL privind identificarea suprafetelor de pajisti in vederea concesionarii
HCL privind infiintarea, organizarea SIMD
HCL privind intocmirea documentatiei pentru schimbarea schimbare clasificatie drum
HCL privind masuri de aparare impotriva riscurilor
HCL privind modificarea bugetului local 2013
HCL privind modificarea si completarea
HCL privind obiectivul de investie Reabilitare gradinita

HCL privind rectificarea bugetului
HCL privind respingerea cererilor la impozite
HCL privind revocare panouri publicitarem, februarie , Rauseni

HCL privind validarea mandatului de consilier
hcl raportul primarului starea economica
HCL rectificare buget local

HCL urbanism