Declaratii de avere/interese

Declaratii de avere si interese 2021

Demnitari

Jijie Maria , declaratii de avere si interese

Dandu Emil, declaratii de avere si interese

Consilieri locali

Achite Gabriel, declaratii de avere si interese

Adomnica Mihai, declaratii de avere si interese

Bulgaru Simona- Stefania, declaratii de avere si interese

Cislariu Ovidiu -Constantin declaratii de avere si interese

Corneschi Eugen, declaratii de avere si interese

Luca Alexandru, declaratii de avere si interese

Hrebenciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Olaru Florin, declaratii de avere si interese

Tucaliuc Petru, declaratii de avere si interese

Simihai Angela, declaratii de avere si interese

Functionari publici

Tarata Nicoleta-Felicia, declaratii de avere si interese

Verestiuc Savel, declaratii de avere si interese

Voiniciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Motriuc Elena -Livia, declaratii de avere si interese

Matenciuc Luminita, declaratii de avere si interese

Declaratii de avere rectificative

JIJIE-MARIA-declaratie-de-avere-rectificativa

SIMIHAI ANGELA declaratie de avere rectificativa

SIMIHAI IOAN declaratie de avere rectificativa

Declaratii de avere si interese la inceput de mandat 27.10.2020

Demnitari

JIJIE-MARIA-declaratie-de-avere-rectificativa

JIjie Maria declaratii de avere si interese

Dandu Emil declaratii de avere si interese 

Consilieri locali

Achite Gabriel declaratii de avere si interese

Adomnica Mihai declaratii de avere si interese

Bulgaru Simona -Stefania declaratii de avere si interese

Cislariu Ovidiu -Constantin declaratii de avere si interese

Corneschi Eugen declaratii de avere si interese

Luca Alexandru, declaratii de avere si interese

Olaru Florin , declaratii de avere si interese

Tucaliuc Petru, declaratii de avere si interese

Hrebenciuc Mihai , declaratii de avere si interese

Simihai Angela , declaratii de avere si interese

Declaratii de avere si interese la incheiere de mandat 27.10.2020

Demnitari

JIjie Maria, declaratii de avere si interese

Dandu Emil, declaratii de avere si interese 

Consilieri locali

Balan Stefan, declaratii de avere si interese

Bejinariu Elena -Irina, declaratii de avere si interese

Bulgaru Mihai, declaratii de avere si interese

Gradinaru Ioan, declaratii de avere si interese

Hrebenciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Olaru Florin, declaratii de avere si interese

Petenchiu Constantin, declaratii de avare si interese

Sarghie Constantin, declaratii de avere si interese

Simihai Ioan, declaratii de avere si interese

Spaiuc Petru, declaratii de avere si interese

Declaratii de avere si interese 2020

Demnitari

Jijie Maria, declaratii de avere si interese

Dandu Emil, declaratii de avere si interese

Consilieri locali

Balan Stefan, declaratii de avere si interese

Bejinariu Irina, declaratii de avere si interese

Bulgaru Mihai, declaratii de avere si interese

Gradinaru Ioan, declaratiii de avere si interese

Hrebenciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Olaru Florin, declaratii de avere si interese

Petenchiu Constantin, declaratii de avere si interese

Sarghie Constantin, declaratii de avere si interese

Simihai Ioan, declaratii de avere si interese

Spaiuc Petru, declaratii de avere si interese

Functionari publici

Tarata Nicoleta -Felicia, declaratii de avere si interese

Voiniciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Verestiuc Savel, declaratii de avere si interese

Balan Valerica, declaratii de avere si interese

Matenciuc Luminita, declaratii de avere si interese

Motriuc Elena -Livia declaratie de avere si interese

Declaratii de avere si interese 2019

Jijie Maria, declaratii de avere si interese

Dandu Emil, declaratii de avere si interese

Consilieri locali

Balan Stefan, declaratii de avere si interese

Bejinariu Elena- Irina, declaratii de avere si interese

Bulgaru Mihai, declaratii de avere si interese

Gradinaru Ioan, declaratii de avere si interese

Hrebenciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Olaru Florin, declaratii de avere si interese

Petenchiu Constantin, declaratii de avere si interese

Sarghie Constantin, declaratii de avere si interese

Simihai Ioan, declaratii de avere si interese

Spaiuc Petru, declaratii de avere si interese

Functionari publici

Tarata Nicoleta – Felicia, declaratii de avere si interese

Voiniciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Verestiuc Savel, declaratii de avere si interese

Balan Valerica, declaratii de avere si interese

Matenciuc Luminita, declaratii de avere si interese

Motriuc Elena – Livia, declaratii de avere si interese

 

Declaratii de avere si interese 2018

Demnitari

Jijie Maria, declaratii de avere si interese

Dandu Emil, declaratii de avere si interese

Consilieri locali

Balan Stefan, declaratii de avere si interese

Bejinariu Elena -Irina, declaratii de avere si interese

Bulgaru Mihai, declaratii de avere si interese

Gradinaru Ioan, declaratii de avere si interese

Hrebenciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Olaru Florin, declaratii de avere si interese

Petenchiu Constantin, declaratii de avere si interese

Sarghie Constantin, declaratii de avere si interese

Simihai Ioan, declaratii de avere si interese

Spaiuc Petru, declaratii de avere si interese

Functionari publici

Tarata Felicia -Nicoleta, declaratii de avere si interese

Voiniciuc Mihai, declaratii de avere si interese

Verestiuc Savel, declaratii de avere si interese

Balan Valerica, declaratii de avere si interese

Matenciuc Luminita, declaratii de avere si interese

Motriuc Elena -Livia, declaratii de avere si interese

 

Declaratii de avere si interese 2017

Danila Constantin -Cristian, declaratie de avere si interese la incheierea mandatului de consilier local

Petenchiu Constantin, declaratie de avere si interese la inceputul de manadatului de consilier local

Declaratii de avere si interese

Demnitari

Jijie Maria, declaratie de avere si interese

Dandu Emil, declaratie de avere si interese

Consilieri locali

Balan Stefan, declaratie de avere si interese

Bejinariu Irina, declaratie de avere si interese

Bulgaru Mihai, declaratie de avere si interese

Danila Constantin -Cristian, declaratie de avere si interese

Gradinaru Ioan, declaratie de avere si interese

Hrebenciuc Mihai, declaratie de avere si interese

Olaru Florin, declaratie de avere si interese

Sarghie Constantin, declaratie de avere si interese

Simihai Ioan, declaratie de avere si interese

Spaiuc Petru, declaratie de avere si interese

Functionari publici

Tarata Nicoleta – Felicia, declaratie de avere si interese

Verestiuc Savel, declaratie de avere si interese

Voiniciuc Mihai, declaratie de avere si interese

Acsinte Marian, declaratie de avere si interese

Baciu Elena, declaratie de avere si interese

Balan Valerica, declaratie de avere si interese

Matenciuc Luminita, declaratie de avere si interese

Motriuc Elena -Livia, declaratie de avere si interese

Declaratii de avere si interese la inceput de mandat

Demnitari

Declaratie de avere si interese Jijie Maria

Declaratie de avere si interese Dandu Emil

Consilieri locali

Declaratie de avere si interese Balan Stefan

Declaratie de avere si interese Bejinariu Elena -Irina

Declaratie de avere si interese Bulgaru Mihai

Declaratie de avere si interese Danila Constantin -Cristian

Declaratie de avere si interese Gradinaru Ioan

Declaratie de avere si interese Hrebenciuc Mihai

Declaratie de avere si interese Olaru Florin

Declaratie de avere si interese Sarghie Constantin

Declaratie de avere si interese Simihai Ioan

Declaratie de avere si interese Spaiuc Petru

 

Declaratii de avere functionari noi angajati in 2016

Declaratie-de-avere-si-interese-Acsinte-Marian

Declaratie-de-avere-si-interese-Motriuc Elena-Livia

Declaratie-de-avere-si-interese-Verestiuc-Savel

Declaratii de avere si interese la incheierea mandatului 

Demnitari 

Declaratie de avere si interese Olaru Florin

Declaratie de avere si de interese Rosu Neculai

Consilieri locali

Declaratie de avere si interese Adomnica Mihai

Declaratie de avere si interese Balan Stefan

Declaratie de interese si avere Bulgaru Mihai

Declaratie de avere si interese Cauneac – Paladi Monica

Declaratie de avere si interese Danila Constantin -Cristian

Declaratie de avere si interese Ghidus Neculai

Declarartie de avere si interese Gradinaru Ioan

Declaratie de avere si interese Hrebenciuc Mihai

Declaratie de avere si interese Oancea Elena

Declaratie de avere si interese Sarghie Constantin

Declaratie de avere si interese Simihai Ioan

Declaratie de avere si interese Spaiuc Petru

 

Declaratii de avere si interese pe anul 2015

Demnitari

Olaru Florin dec. de avere si de interese

Rosu Neculai dec. de avere si de interese

Consilieri locali

Adomnica Mihai dec. de avere si de interese

Balan Stefan dec. de avere si de interese

Bulgaru Mihai dec. de avere si de interese

Cauneac -Paladi Monica dec. de avere si de interese

Danila Cristian dec. de avere si de interese

Ghidus Neculai dec. de avere si de interese

Gradinaru Ioan dec. de avere si de interese

Hrebenciuc Mihai dec. de avere si de interese

Oancea Elena dec. de avere si de interese

Sarghie Constantin dec. de avare si de interese

Simihai Ioan dec. de avere si de interese

Spaiuc Petru dec. de avere si de interese

Secretar

Tarata Felicia dec. de avere si de interese

Functionari publici

Baciu Elena dec. de avere si interese

Baciu Ioan dec, de avere si de interese

Balan Valerica dec. de avere si de interese

Ghidus Silvia, dec. de avere si de interese

Matenciuc Luminita dec, de avere si de interese

Voiniciuc Mihai dec. de avere si de interese

Primar Olaru Florin
Viceprimar Gradinaru Ioan
Hrebenciuc Mihai

hrebenciuc
Marciuc Florin
marciuc
Matenciuc Luminita(1)
Matenciuc Luminita(2)
Matenciuc Luminita(3)
Matenciuc Luminita
Olaru Florin(1)
Olaru Florin(2)
Olaru Florin
Rosu Neculai(1)
Rosu Neculai
rosu(1)
rosu
Sarghi Constantin
sarghi
Sarghie Constantin(1)
Sarghie Constantin
Simihai Ioan
simihai
Sirghi Liviu
Spaiuc Petru
spaiuc
Tarata Nicoleta – Felicia(1)
Tarata Nicoleta – Felicia
Tarata Nicoleta
Verestiuc Mihai(1)
Verestiuc Mihai(2)
Verestiuc Mihai(3)
Verestiuc Mihai
Voiniciuc Mihai(1)
Voiniciuc Mihai