Scurta descriere

Comuna Răuseni, judetul Botosani este situata in Nord-Estul judetului Botosani, avand ca vecini:

– comuna Calarasi la Nord-Est,

– comuna Sipote, judetul Iasi la Sud-Vest,

– comuna Hlipiceni la Nord-Est,

– comuna Andrieseni, judetul Iasi la Sud-Est.

Intre aceste limite teritoriul comunei Rauseni, are o forma poligonala, neregulata cu o suprafata de 5099 ha si are in componenta cinci sate: Rauseni, Rediu, Doina, Stolniceni si Pogorasti.

Situat in partea centrala a Campiei Moldovei, comuna Rauseni se prezinta sub forma unei regiuni colinare, cu dealuri prelungi si scunde (altitudinea maxima 208 m in Dealul Comandarasti) in partea sudica a comunei cu un sol argilos in buna parte foarte bun pentru fabricarea caramidei si teracotei, dealuri ce marginesc culoarul larg al sesului Jijiei, acoperit cu fanete, pasuni si culturi agricole.

Cea mai veche asezare din componenta comunei este Rauseni atestat documentar din 14 decembrie 1433 conform datelor mentionate in lucrarea “Documentele Moldovenesti-Inainte de Stefan Cel Mare”, volumul 1 pagina 373, anul 1931, unde autorul Mircea Costachescu vorbeste de “Rausenii pe Jijia”, unde este casa lui Micle, asezare care isi trage numele de la satul Huseni sau Husoieni, situat pe malul drept al raului Jijia ce strabate comuna pe o lungime de circa 12 km, pe directia Nord-Vest, Sud-Est.

Comuna a purtat initial denumirea de Comandaresti, dupa numele satului Comandaresti, mai dezvoltata si mai populata pana in anul 1924, cand va primi denumirea actuala de Rauseni, dupa datele istorice mentionate mai sus.

In prezent comuna are o populatie de circa 3100 locuitori, iar centrul administrativ se afla in satul Rauseni unde sunt principalele sedii administrative, socio-culturale si politice.

Comuna are o pozitie favorabila fiind situata la intretaierea unor vechi drumuri si anume:

– calea ferata Iasi-Dorohoi-Botosani, construta in anul 1826 deservita pe teritoriul comunei de doua statii C.F.R. (singura comuna din judet cu doua statii), Gara Rediu (pentru calatori, marfa si are in apropiere un depozit de carburanti, lubrefianti si butelii aragaz) si Halta Rauseni ambele statii deservind pentru marfuri si calatori comunele: Rauseni, Calarasi, Santa-Mare, Todireni, Hlipiceni, Albesti (toate din partea sudica a judetului Botosani) precum si comunele Andrieseni si Sipote din judetul Iasi.

– drumul judetean 282 (judetean Sulita-Rauseni cu legatura spre Iasi prin Sipote –Vladeni, judetul Iasi).

– drumul judetean 282 A – o bifurcatie din centrul satului Rauseni a drumului judetean 282 spre Calarasi, Santa –Mare, facand legatura cu drumul national: Botosani-Stefanesti si Bivolari-Iasi.

Stema comunei Rauseni contine in plus fata de scutul mare, care simbolizeaza stema Romaniei cateva elemente specifice reprezentate prin scutul mic format din trei parti:

– in partea stanga, sus este prezentata simbolic activitatea economica de baza a comunei: cultura plantelor  (grau, porumb, floarea-soarelui, etc.).

– in partea dreapta sus este prezentata prin roza vanturilor statia meteorologica din localitate (care in prezent nu este functionala), care asa dupa cum reese din Marele Dictionar Geografic al Romaniei, intocmit de George Lahovar, pe malul drept al Jijiei in apropierea satului Pogorasti, comuna Comandaresti (actuala comuna Rauseni din 1924) functiona o statie meteorologica de ordinul al doilea, statie care a furnizat date meteo pentru intreaga Moldova si pentru tara, date ce scot in evidenta caractesticile de baza ale climatului temperat – continental excesiv al Moldovei (temperaturi foarte scazute iarna si foarte ridicate si seceta- vara).

– in partea de jos a scutului este reprezentat simbolul Moldovei, provincie istorico-geografica careia ii apartin si comuna Rauseni.

Pentru investitorii romani sau straini, comuna prezinta interes pentru:

– infiintarea de microferme sau ferme agricole axate pe culturile de camp specifice (cereale sau plante tehnice) sau mixte (cultura plantelor si cresterea animalelor).

– infiintarea de ferme agricole zootehnice (bovine, porcine, ovine).

– forta de munca calificata si necalificata pentru infiintarea unor sectii de prestari servicii

(caramdarie, teracota, prelucrarea laptelui, etc.)

– un domeniu important pentru investitori ar fi modernizarea retelei stradale comunale si a principalelor cai de acces spre principalele tarlale cu culturi agricole, inclusiv construirea unui pod (podet) peste raul Jijia pentru deplasarea fortei de munca si a produselor agricole din tarlaua agricola ,,Ceargau” care ar scurta drumul cu circa 8 km.

– infiintarea unei piete agro-alimentare in centrul comunei Rauseni, judetul Botosani.

Indicatori

Comuna Răuseni
Denumire indicatori
1 2 3
Populaţie pers. 2850
Suprafaţa ha 5099
Locuinţe existente nr. 1510
Suprafaţa locuibilă m2 32595
Lungimea drumurilor publice, din care: km 90793
– modernizate
– pietruite 3068
– drumuri pământ 87725
Lungimea liniei de cale ferată km 94
Lungimea reţelei de distribuţie a ape potabile km 16
Lungimea reţelei de canalizare km 0,48
Lungimea reţelei electrice km 40
Număr de gospodarii racordate la reţeaua electrică nr. 1460
Salariaţi – nr. mediu pers. 91
Suprafaţa agricolă, din care: ha 4349
– suprafaţa arabilă 3151
– păşuni 1108
– fâneţe 67
– vii 17
– livezi 12
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ha 145
Ape, bălţi ha 80
Alte terenuri ha 15
Efective de animale, din care: cap
– bovine 1057
– porcine 849
– ovine 2437
– păsări 14888
Unităţi de poştă nr. 2
Abonaţi la serviciul telefonic nr. 85
Abonaţi la radio nr. 275
Abonaţi la T.V. nr. 305
Unităţi de învăţământ, din care: nr. 8
– grădiniţe nr. 3
– şcoli nr. 5
Populaţie şcolară nr. 261
Personal didactic, din care: nr. 26
– calificat 19
Cămine culturale nr. 1
Biblioteci nr. 4
Spitale nr.
Paturi în spitale nr.
Dispensare / cabinete medicale umane nr. 1
Medici / medici de familie nr. 1
Personal mediu sanitar nr. 2
Dispensare / cabinete medicale veterinare nr. 1
Medici sector public / privat veterinar nr. 1
Personal mediu sanitar veterinar nr. 1
Agenţi economici nr. 22
– producţie, mica industrie, industrie alimentara
– comerţ, magazine, depozite 12
– asociaţii agricole 1
Înfrăţiri cu alte localităţi
Organizaţii neguvernamentale înfiinţate nr. 1